tag project management

Freemind - eksport mapy myśli do MS Project

W jednym z wpisów zdążyłem już pochwalić technikę mind mappingu i opisać popularne narzędzie Freemind.
Ten jeden z ciekawszych programów open-source, dzięki swojej otwartej budowie, pozwala na tworzenie notatek, które można następnie użyć w innych programach.
Interesującym przypadkiem jest możliwość eksportu mapy opisującej projekt - zależności, czas trwania i rozbicie zadań do aplikacji MS Project.

Read more...  

Z techniką mind mappingu pierwszy raz zetknąłem się spotykając kolegę skupionego nad kartką kolorowych notatek, które tworzył na jednym z wykładów. Metoda notowania z użyciem rysunków, łączenia pojęć z elementami graficznymi i stosowaniem kolorów zamiast notowania linearnego została stworzona, by ulepszyć efektywność procesu uczenia się. Podniesienie zdolności zapamiętywania ma miejsce dzięki zaangażowaniu obu półkul mózgu - właściwie "wciągnięciu" prawej półkuli odpowiedzialnej m.in. za postrzeganie przestrzeni, rozpoznawanie kolorów, wyobraźnię itd.

Read more...