Freemind - eksport mapy myśli do MS Project

W jednym z wpisów zdążyłem już pochwalić technikę mind mappingu i opisać popularne narzędzie Freemind.
Ten jeden z ciekawszych programów open-source, dzięki swojej otwartej budowie, pozwala na tworzenie notatek, które można następnie użyć w innych programach.
Interesującym przypadkiem jest możliwość eksportu mapy opisującej projekt - zależności, czas trwania i rozbicie zadań do aplikacji MS Project.

Jak powinna wyglądać mapa myśli opisująca projekt


Przepis na mapę myśli, którą będzie można użyć w MS Project opiera się na zastosowaniu odpowiedniej struktury węzłów i użyciu atrybutów.
Reguły dla takiej mapy są bardzo proste: główna gałąź mapy opisuje nazwę projektu, a każda podgałąź odpowiada zadaniom. I tak, jeśli chcemy wskazać, że na zadanie 1 składają się zadania 1.1 i 1.2, tworzymy węzły Zadanie 1.1. i Zadanie 1.2 pod węzłem Zadanie 1; by wskazać, że zadanie 1.2 jest następne po 1.1 (nie może zostać rozpoczęte przed zakończeniem 1.1) należy węzły połączyć (wskazać oba węzły trzymając Ctrl i nacisnąć [Ctrl+L])
Atrybuty dla zadań takie jak priorytet, czas trwania zapisujemy jako atrybut węzła z nazwą atrybutu MS Project poprzedzonego przedrostkiem "tsk" - np. by zdefiniować czas trwania zadania 1.1 na 2 dni robocze do węzła Zadanie 1 należy dodać atrybut [Alt+F9] o nazwie tsk-Duration i wpisać czas trwania: w standardzie MS Project – PT16H0M0S (16 godzin pracy) lub w uproszczonym formacie - 2d. Plan projektu w mapie myśli
Atrybuty projektu zapisujemy z przedrostkiem „prj”, np: prj-StartDate - data startu projektu, prj-Company- nazwa firmy itd.

Eksport mapy do MS Project

  1. Utwórz mapę wg w.w przepisu.
  2. Użyj opcji Plik > Export > Używając XSLT (File > Export > Using XLST)
    wybierz plik XSLT z folderu accessories Freemind. Standardowo w Windows XP jest w folderze "C:\Program Files\Freemind\accessories\mm2msp_utf8.xsl" lub  "..\mm2msp_utf8_ak.xsl" (ten drugi poprawnie interpretuje uproszczony format czasu trwania zadań -  m, d, h odpowiadające miesiącom, dniom, godzinom np: 2h, do ściągnięcia tutaj)
    wybierz lokalizację i wpisz nazwę dla pliku wynikowego np. projekt.xml (plikowi musisz nadać rozszerzenie .xml !)
    naciśnij Export
  3. Otwórz MS Project i importuj plik poleceniem File > Open > Files of Type > XML Format, następnie "As a new Project". Projekt MS Project zaimportowany z Freemind
  4. By załadować informację o czasie trwania zadań trzeba zaimportować plik w MS Project raz jeszcze (File > projekt.xml), następnie wybrać opcję "Merge the data into the active project".

Zaimportowany projekt można edytować i zapisywać już do pliku .mpp.

Plik XSL mm2msp_utf8_ak.xsl pozwalający na użycie wygodnego formatu czasu.

Więcej o możliwościach eksportu na stronach freemind


blog comments powered by Disqus